30.10.13 - APPLE

Oba poziomy docelowe sugerowane w poprzedniej analizie zostały osiągnięte w klasycznym impulsywnym ciągu falowym. Niemniej jednak obecny licznik wygląda nieco inaczej, natomiast jego charakter się nie zmienił i nadal preferowane są spadki cen akcji tej spółki.

Póki co jednak licznik na interwale H4 nie jest jeszcze dostatecznie przekonywujący, by nie wykluczyć jakichkolwiek zwyżek i dopiero wybicie dołem poziomu $497 będzie sygnałem, że szczyt fali B niebieskiej jest na poziomie $539. Dzieje się tak dlatego, że obecna fala może być również częścią cyklu korekcyjnego fali (iv). Wybicie dołem poziomu $510 - 513 będzie pierwszą wskazówką, że korekta ta została zakończona.

 


images

 

Cała korekta ABC ciemnoniebieskie jest zaś formą korekty Płaskiej Nieregularnej fali B niebieskiej i po jej zakończeniu trend spadkowy powinien zostać ponowiony.

aapl d1

 

Na wykresie tygodniowym przedstawiłem także proponowany długoterminowy rozwój struktur falowych. Jak widać poziomem docelowym fali C niebieskiej jest obszar $200 - $216 ale może on zostać nieznacznie skorygowany w zależności od tego na jakim poziomie zakończy się korekta fali B niebieskiej.


images

 

Ostatnim wykresem jest długoterminowy licznik fal Elliotta na interwale miesięcznym od 1991 roku. Wynika z niego, że szczyt z poziomu $704 jest czubkiem fali 3 dużego cyklu i  po zakończeniu korekty ABC niebieskie fali 4 dużego cyklu nastąpi atak na szczyt i bardzo możliwe, że stary zostanie przełamany.


images

 

dte2016konf

daytraderevent2019

szkolatradingum