Electronic Communication Network jako alternatywny rynek dla daytradingu

W 1996 SEC zezwolił, po serii testów, na legalne wprowadzenie na giełdy amerykańskie alternatywnych rynków papierów wartościowych. Ze względu na fakt, iż do tej pory możliwość składania zleceń była ograniczona do specjalisty, pojawienie się elektronicznych systemów łączących zlecenia, (ang. Electronic Communication Network, ECN), stanowiło pierwszy krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności, poprawienia jakości świadczonych usług, a także zmniejszenia kosztów transakcyjnych .


Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na poniższe, wzajemnie uzupełniające się, zalety pojawienia się alternatywnych rynków papierów wartościowych:

 

 1. Systemy ECN umożliwiają zawieranie transakcji poza zwykłymi godzinami handlu, co do tej pory było ograniczone ze względu na czas pracy specjalisty (9.30am - 4.00pm czasu amerykańskiego).
 2. Handlowanie w ten sposób umożliwia pominięcia na drodze kupna i sprzedaży dodatkowego pośrednika (np. w przypadku giełdy polskiej zlecenie przesyłane jest od klienta do domu maklerskiego skąd dopiero wchodzi na rynek), co jest równoznaczne z niższymi kosztami (brak prowizji dla pośrednika).
 3. Całkowita anonimowość przeprowadzanych transakcji - zlecenia złożone w ECN (w Level Two - drugi poziom ceny – okno, na którym wyświetlane są wszystkie zlecenia kupna poniżej ceny bieżącej bid oraz sprzedaży powyżej ceny bieżącej offer) wyświetlane są w postaci odpowiednio pogrupowanej, w zależności od typu systemu ECN, jednak traktowane razem jako całość, w związku z czym kupujący i sprzedający nie zostają spersonalizowani.
 4. Część systemów ECN oferuje dodatkowe funkcje dla swoich klientów, a także umożliwia dostęp do całej książki zleceń (ang. market depth), dzięki czemu inwestor widzi wszystkie złożone zlecenia po stronie bid i offer w oknie Level Two.
 5. Składanie zleceń przez systemy ECN jest w pełni niezależne od Market Makerów oraz Specjalistów.


Z upływem czasu zaczęło powstawać coraz więcej elektronicznych systemów komunikacyjnych. Z początku doprowadziło to do zmniejszenia kosztów transakcyjnych (koszty wypełnienia transakcji, koszty zw. z płynnością). Jednakże konkurencyjność na rynku ECN sprawiła, że każda z tych firm zaczęła starać się o jak największą liczbę klientów. W efekcie nastąpiło obniżenie kosztów otwierania pozycji, a w miarę biegu czasu ECN zaczęły rozdzielać otwieranie pozycji na takie, w których inwestor daje lub zabiera płynność z rynku otwierając pozycję . Im większa płynność, jaką generuje dany ECN tym więcej klientów, którzy zaczynają z niego korzystać, a więc i zyski, jakie z tego płyną. To wszystko sprawiło, że systemy ECN wprowadziły nowy system opłat, w których nowością stało się płacenie inwestorom za otwieranie pozycji poprzez ich ECN w zależności od sposobu złożenia zlecenia na rynek.
Na rynku amerykańskim, wśród obecnie dostępnych na rynku, do najważniejszych systemów ECN zalicza się m.in. (to tylko część ECNów):

 • NASDAQ
 • EDGX
 • ARCHIPELAGO
 • RASH
 • ISE
 • BATS
 • MILLENIUM
 • NDQBX
 • EGDA