ECN - widzieć więcej!

W artykule Electronic Communication Network opisałem ogólnie temat ECNów na giełdach amerykańskich. Tematyka ta staje się coraz mocniej popularna również w Europie, co niewątpliwie cieszy i napawa optymizmem na to, że już za jakiś czas opłaty/prowizje na giełdach europejskich będą coraz niższe. Co za tym idzie, liczę, że na przykładzie ECNów w Stanach, dojdzie do sytuacji, że będą przynosić nawet korzyści inwestorom dającym płynność na rynek.

Traderzy, szczególnie Ci, którzy skalpują, próbują realizować dosyć krótkie ruchy cenowe - 1 czy kilku centów starają wyczytać jak najwięcej z drugiego poziomu ceny (Level II). Na wstępie jednak muszę wyjaśnić co to jest Level I/II, jak czytać poniższe kwotowania. W dalszej części powrócę do tematu przewodniego "widzieć więcej!" :)

Oto krótkie wyjaśnienie Level I / Level II oraz jak rozumieć przykładowe okno zleceń:

Inwestor pod platformą inwestycyjną bądź na rachunku maklerskim posiada dostęp do Level One, a przy dodatkowej opłacie Level Two.
Są to kolejno:

 1. Level One – pierwszy poziom ceny – określa bieżące ceny kupna (bid) oraz sprzedaży (offer). Ceny, po których w pierwszej kolejności dojdzie do transakcji kupna bądź sprzedaży.
 2. Level Two – drugi poziom ceny – ukazuje wszystkie zlecenia kupna poniżej ceny bieżącej bid oraz sprzedaży powyżej ceny bieżącej offer. Ceny, które zostaną wypełnione w drugiej kolejności po level one.


Dane te dostarczają inwestorom informacji na temat wielkości zleceń po stronie kupna i sprzedaży. Wielkości te podzielone są odpowiednio na zlecenia złożone na ECN oraz zlecenie złożone na rynku przez market makerów czy specjalistę. Dodatkowo drugi poziom ceny: informuje o tym, czy dany poziom cenowy może okazać się istotnym oporem lub wsparciem.
Poniżej zaprezentowano przykładowy wygląd okna „Level Two”, na którym znajdują się kolejno (pamiętajcie, że poniższy przykład ma zastosowanie do platformy, z której pobrany został zrzut przykładowego kwotowania, różne platformy mogą mieć nieco zmodyfikowany wygląd, jednak zawierają większość z opisanych poniżej informacji):

 • Nazwa spółki - pierwszy niebieski pasek, np. C.NA:N; BAC.NA:N -> informuje o symbolu spółki, a także giełdzie na jakiej jest notowana
 • Informacja nt. spółki – znajduje się zaraz poniżej na białym tle, np. PZG.NA -> zaraz obok podana waluta, w jakiej jest kwotowanie (USD) oraz czy zostało złożone na tej spółce jakieś zlecenie.
 • Op. (open): cena otwarcia danej spółki.
 • Sz. (size): size, 130x16 – suma akcji po stronie bid oraz po stronie offer na poziomie pierwszym ceny.
 • H. (high): high, najwyższa cena po której podczas sesji została przeprowadzona transakcja
 • L. (low): low, najniższa cena po której podczas sesji została przeprowadzona transakcja
 • Lst. (last trade): last trade, cena, po której została wypełniona ostatnia transakcja
 • V. (volume): wolumen, obrót na danej spółce (na giełdzie amerykańskiej liczony jest liczbą akcji, a nie wartości obrotu jak na polskiej giełdzie)
 • B. (buy): największe zrealizowane zlecenie kupna
 • S. (sell): największe zrealizowane zlecenie sprzedaży

 

 

1. Level One – pierwszy poziom ceny; w powyższym przykładzie na czerwonym tle widoczna cena najwyższego zlecenia kupna po stronie bid , obok na szarym tle najniższe zlecenie sprzedaży po stronie offer.
2. Level Two – poziom drugi ceny; kolejne zlecenia kupna po stronie bid (niższe od wyświetlanej w level one) oraz kolejne zlecenia sprzedaży po stronie offer (po cenie wyższej niż wyświetlana w level one).

W rzędach pogrupowane są wszystkie zlecenia kupna oraz sprzedaży. Są one podzielone na ECN-y, na których zostały złożone zlecenia, do których z kolei przyporządkowana jest wielkość złożonego zlecenia: np. po cenie 2,98 bid widać zlecenie złożone na np. CINN 13 000 ackcji, EDGX 5500.... po offer np. na BATS 1600, EDGA 1 300 itd.
Po lewej i prawej stronie okna Level Two widoczne są trzy kolumny:

 • MMID, który informuje na jakim ECN zostało złożone zlecenie zarówno po stronie bid jak i offer
 • PRICE, informuje o cenie akcji
 • SZ, liczba akcji złożonych na danym poziomie cenowym (odejmowane są dwa zera, jeśli zostało złożone zlecenie na 1000 akcji, widoczna jest cyfra 10)


Do pełnego wykorzystania okna Level Two wymagane jest dostarczenie informacji na temat transakcji, które mają miejsce na danej spółce. Informacji tych dostarcza kolejne narzędzie daytradera, a mianowicie okno Time and Sales.

 

Wykorzystanie w praktyce

Powyższy wstęp pozwolił niezorientowanym w temacie, zapoznać się z pierwszym oraz drugim poziomem ceny. Jakie to ma znaczenie dla gracza giełdowego, szczególnie daytradera... już wyjaśniam:

Na przykładzie wyżej wymienionej spółki przedstawię możliwe wykorzystanie strategii grania:

Trader widząc większe zlecenie sprzedaży po cenie 3.02 może zakładać, że kurs przez pewien czas będzie traktował ten poziom jako rejony oporu -> z tego też względu może otwierać pozycje krótkie po 3.00-3.02 i oczekiwać realizacji zysku rzędu 1-2 do kilku centów. W powyższym przykładzie nie sugeruje nawet spojrzenia na wykres danej spółki, gdyż krótkie ruchy w scalpingu wykorzystują sytuację w danej chwili.

Jak można zauważyć na powyższym zrzucie, widocznych jest na 1 poziomie ceny więcej różnych ECNów... natomiast w kolejnych poziomach jest ich coraz mniej - wynika to z faktu, że dostęp do Market Depth jest płatny i uzależnia jak wiele zleceń w danym momencie tader jest w stanie zobaczyć.

Dlatego też pomocą służą oficjalne strony niektórych ECNów, które udostępniają przejrzenie głębokości rynku:
1. Archipelago - na oficjalnej stronie za cenę 10$ daje możliwość oglądania market depth dla dowolnej spółki. Tutaj przychodzi z pomocą serwis http://level2stockquotes.com gdzie poziomy cenowe dostępne są za darmo (wielki ukłon za taką pomoc :))


2. Nasdaq - tutaj podobnie jak dla Archipelago -> http://level2stockquotes.com umożliwia przejrzenie pełnej głębokości książki. Poza tym Nasdaq daje dostęp do 5 poziomów cen dla ECN.

 

3. Bats również udostępnia na oficjalnej stronie dostęp do market depth dla ECNów BYX/BZX - na stronie http://batstrading.com.

 

Dostęp do jak największej liczby ECNów pozwala na bardzo szczegółową analizę poziomów cen, wielkości złożonych zleceń. Po czasie pozwala to na odpowiednie wyciąganie wniosków, a następnie wykorzystanie ich do realizacji daytradingowych transakcji. Dzięki wykorzystaniu pojawiających się poziomów cenowych wielu graczy jest w stanie wykorzystać zasięg np. 10 centów ruchu danej spółki do przeprowadzenia wielu transakcji, dających sumarycznie zdecydowanie większy zysk w porównaniu do gracza pozycyjnego oczekującego na jednorazowy ruch.