Kliny

Klin jest formacją występującą podczas kontynuacji trwającego trendu. Czas kształtowania tej formacji to najczęściej 1-3 miesięcy. Cechą charakterystyczną podczas wykreślania formacji na wykresie jest:

  • wyznaczenie czterech punktów zwrotnych
  • wyznaczenie linii ograniczających formację - skierowane są one w tym samym kierunku, ale przeciwnym do poprzedzającego formację trendu

 

1. Klin zwyżkujący

 

 

Klin zwyżkujący występuje podczas trendu spadkowego. Formacja ta zapowiada dalszy spadek kursu. Podczas jej formowania wymagane jest wyznaczenie czterech punktów zwrotnych, dzięki którym możliwe jest wyrysowanie ograniczeń formacji. Zdarza się, że po wybiciu dołem z formacji klina zwyżkującego następuje korekta wzrostowa do dolnego ograniczenia formacji (prostej poprowadzonej przez punkty 1 i 3). W takim wypadku jest to często bardzo dobry poziom do otwarcia pozycji krótkiej, gdyż po takiej korekcie zwykle ma miejsce mocniejszy spadek. Zasięg spadku po wybiciu równa się wysokości fali spadkowej poprzedzającej formację.

W praktyce:

 

 

Powyżej przykład klina zwyżkującego indeksu S&P 500. W trendzie spadkowym dochodzi do korekty wzrostowej, która przybiera formację klina zwyżkującego. Widać że ograniczenia formacji skierowane są w kierunku przeciwnym do uprzedniego trendu - oraz są nachylone pod innym kątem. Po wybiciu dołem z formacji, następuje korekta wzrostowa pod dolne ograniczenie formacji (poziom ten jest dobry dla dobrania pozycji krótkiej) - ruch ten oznaczyłem numerem 1. Po korekcie następuje kontynuacja spadku - zasięg nie zostaje w pełni zrealizowany. Dochodzi do kolejnej korekty wzrostowej. W tym momencie należy być czujnym z ustawieniem wyjścia z ewentualną stratą. Zaznaczona na wykresie został opór - kreską czerwoną. Widać jednak, że kurs powraca do trendu spadkowego - czego efektem jest pełna realizacja zasięgu ruchu wyznaczonej formacji.

 

2. Klin zniżkujący

 

 

Klin zwyżkujący występuje podczas trendu wzrostowego. Formacja ta zapowiada dalszy wzrost kursu. Podczas jej formowania wymagane jest wyznaczenie czterech punktów zwrotnych, dzięki którym możliwe jest wyrysowanie ograniczeń formacji. Zdarza się, że po wybiciu górą z formacji klina zniżkującego następuje korekta spadkowa do górnego ograniczenia formacji (prostej poprowadzonej przez punkty 2 i 4). W takim wypadku jest to często bardzo dobry poziom do otwarcia pozycji długiej, gdyż po takiej korekcie zwykle ma miejsce mocniejszy wzrost. Zasięg wzrostu po wybiciu równa się wysokości fali wzrostowej poprzedzającej formację.