Refreshery, icebergi - część I

W poniższym przykładzie przedstawiłem wykorzystanie pojawiających się refresherów, icebergów w oknie LEVEL II. Czym są refreshery - są to zlecenia z wielkością ujawnioną. Składane najczęściej przez większego gracza, który nie chce ujawnić od razu jak dużo akcji planuje zakupic / bądź jak wielką pozycję planuje zamknąć.

W przedstawionym przykładzie poniżej, spółka SNE po mocnym trendzie spadkowym, zatrzymuj się. Następuje kilkucentowa konsolidacja, w trakcie jej trwania po stronie BID pojawia się gracz z refresherem na 5000 akcji (jak duże zlecenie tam wystawił jednak nie wiemy).

Wielkość otwartej pozycji: 1800 akcji.

Czas trwania: kilka sekund.

Poniżej filmik odsyłający do kanału na Youtube: