Wilk z Wall Street (The Wolf of Wall Street)

 

images

Reżyseria: Martin Scorsese
Scenariusz: Terence Winter
Premiera: 3 stycznia 2014 (Polska) 25 grudnia 2013 (świat)
Produkcja: USA
Gatunek: Biograficzny Dramat Kryminał
Czas: 179 min

Obsada: Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Jonah Hill, Jean Dujardin, Jon Favreau.

 

Czytaj więcej: Wilk z Wall Street (The Wolf of Wall Street)

Sezonowość na giełdzie, listopad początkiem silnego sezonu

Rozpoczął się listopad, więc tradycyjnie przypominamy o sezonowości giełd. Choć może na to nie wygląda, lecz z dniem 31 października zakończył się okres „słabego rynku„. Powiedzenie: „Sell in May and go away”, czyli ``Sprzedawaj w maju i zapomnij o giełdzie``, nie za bardzo sprawdziło się w tym roku, jako, iż w okresie maj-październik, indeks S&P 500 [SPX] zyskał na wartości 4.76%, natomiast Dow Jones [DJIA] wzrósł 5,25%. Niezależnie od wyników, właśnie zakończył się okres 6 miesięcy słabego rynku i aktualnie rozpoczyna się 6 miesięcy historycznie silnego rynku.

Czytaj więcej: Sezonowość na giełdzie, listopad początkiem silnego sezonu

Czas na strategię HEDGE: Pair Trading

Dzisiaj chcielibyśmy umówić strategię zabezpieczającą typu hedge, typu: ``Pairs Trade``. Strategię tą prezentowaliśmy już kilkakrotnie, lecz biorąc pod uwagę aktualną kondycję rynku, jest warta przypomnienia ponownie. Aktualnie długoterminowy indeks hossy giełdy NYSE, (Bullish Percent NYSE), znajduje się w kolumnie spadkowej O, na poziomie 66%. Oznacza to iż w tym momencie maleje liczba akcji generujących sygnał kupna i aktualnie liczba ta wynosi 66%. W takiej sytuacji przejmujemy strategię ochrony kapitału. Aktualnie zmniejszyła się liczba okazji inwestycyjnych na rynku, lecz w dalszym ciągu takie okazje występują. Strategia Pair Trade, pozwala nam na dwie rzeczy jednocześnie. Zajęcie długiej pozycji w silnych aktywach oraz krótkiej pozycji w słabych aktywach.

Czytaj więcej: Czas na strategię HEDGE: Pair Trading

Diament

Formacja diamentu występuje zarówno jako formacja kontynuacji jak i odwrócenia obecnego trendu. Punkty zwrotne charakterystyczne dla formacji formują się w kształcie rombu. Obroty w trakcie tworzenia się formacji maleją (z charakterystycznym wzrostem obrotu podczas lokalnych szczytów). Zauważalny wzrost wolumenu następuje w momencie wybicia z formacji. Zasięg ruchu po wybiciu z formacji powinien równać się wysokości diamentu (zgodnie z poniższym poglądowym obrazkiem).

Trójkąty

Trójkąty należą do formacji, które w zależności od sytuacji można traktować jako formacja zwiastujące kontynuację lub odwrócenie trendu. Dlatego też znalazły się one w dziale "Formacje zmienne", gdyż tak naprawdę od analizy, obserwacji i doświadczenia inwestora zależy odpowiednie zinterpretowanie pojawiającej się formacji.

Wśród trójkątów wyróżniamy cztery podstawowe typy tej formacji:

  • trójkąt równoramienny (symetryczny)
  • trójkąt prostokątny
  • trójkąt rozszerzający się
  • trójkąt prostokątny rozszerzający się

Poniżej opis poszczególnych formacji:

1. Trójkąt równoramienny (symetryczny)

O kierunku wybicia z formacji trójkąta równoramiennego decyduje poprzedzający formowanie się trójkąta ruch. Powstaje na skutek wyznaczenia czterech punktów zwrotnych (1-4), których połączone linie (po szczytach i dołkach) nachylone są do siebie pod podobnym kątem. Wolumen obrotów w trakcie tworzenia się formacji stabilnie ulega zmniejszeniu. Wybicie z formacji następuje na zwiększonym wolumenie. Cechą charakterystyczną jest fakt, że wybicie następuje zwykle w odległości od 50% do 25% przed końcem trójkąta (licząc od momentu powstania trójkąta - pierwszego punktu zwrotnego), który wyznaczony jest przez przecięcie się ramion formacji. Zasięg ruchu po wybiciu równy jest wysokości trójkąta (zgodnie z oznaczeniem poniżej).

2. Trójkąt prostokątny

O kierunku wybicia z formacji trójkąta prostokątnego decyduje poprzedzający formowanie się trójkąta ruch. Podczas formowania się trójkąta prostokątnego jedno z jego ograniczeń przybiera horyzontalny przebieg (poniższy rysunek prezentuje poglądowe spojrzenie na formacje, której horyzontalny przebieg może być zarówno górnym jak i dolnym ograniczeniem). W trakcie tworzenia się formacji wolumen obrotów spada, wzrasta w momencie wybicia. Wybicie powinno nastąpić maksymalnie w odległości od 50% do 25% przed końcem trójkąta (licząc od momentu powstania trójkąta - pierwszego punktu zwrotnego), który wyznaczony jest przez przecięcie się ramion formacji. Zasięg ruchu po wybiciu równy jest wysokości trójkąta (zgodnie z oznaczeniem poniżej).

3. Trójkąt rozszerzający się

O kierunku wybicia z formacji trójkąta prostokątnego decyduje poprzedzający formowanie się trójkąta ruch. Linie trójkąta rozszerzającego się wyznaczane są przez punkty zwrotne: coraz wyższe lokalne maksima, oraz coraz niższe lokalne minima. Wolumen w trakcie tworzenia się trójkąta zwykle spada, jego wzrost następuje w momencie wybicia z formacji. Zasięg ruchu po wybiciu równy jest wysokości trójkąta (zgodnie z oznaczeniem poniżej).

4. Trójkąt prostokątnny rozszerzający się

O kierunku wybicia z formacji trójkąta prostokątnego decyduje poprzedzający formowanie się trójkąta ruch. Linie trójkąta  prostokątnego rozszerzającego się wyznaczane są przez punkty zwrotne: coraz wyższe lokalne maksima, oraz coraz niższe lokalne minima jako jedna z linii; druga przybiera przebieg horyzontaly. Wolumen w trakcie tworzenia się trójkąta zwykle spada, jego wzrost następuje w momencie wybicia z formacji. Zasięg ruchu po wybiciu równy jest wysokości trójkąta (zgodnie z oznaczeniem poniżej).