Strategie inwestycyjne - Wave trading

Założenia dotyczące strategii:

 • Realizacja zysku następuje po osiągnięciu ruchu cenowego w zakresie: od kilkudziesięciu centów do kilku/kilkunastu dolarów ruchu.
 • Minimalna wielkość otwieranej pozycji wynosi 500 akcji.
 • Stop loss ustawiony odpowiednio do potencjalnego zysku, który inwestor pragnie zrealizować 20 centów dla ruchu 50 centowego, zaś w przypadku gdy zysk sięga ruchu liczonego w dolarach - stop loss zwiększony do 50 centów bądź jednego dolara

Dla strategii Wave trading (dotyczącej ruchów falowych), charakterystyczne są korekty, których wahania mieszczą się zwykle w pewnej normie. Zakłada ona ustawienie stop lossa zaraz po otwarciu pozycji, przy czym w przypadku, gdy osiągany jest zysk, należy złożyć zlecenie stopa kroczącego, który powinien znajdować się za każdym razem nieco poniżej początkowo zakładanej korekty. W razie załamania fali i zmiany trendu, stop loss powinien być automatycznie aktywowany.

Strategia „Wave trading” w praktyce

Przykład 1. Direxion Financial Bear 3X Sahres (FAZ) notowany na American Stock Exchange (AMEX) jest przykładem spółki, na której często Wave traderzy wykorzystują opisaną wyżej strategię. Strategia rozpoczyna się od wyrysowania na wykresie trendu, w jakim prawdopodobnie będzie się poruszała spółka w ciągu sesji (linia niebieska). Kurs spółki zniżkuje wykreślając falę numer 1, po czym następuje ponowne dojście do linii spadkowej. Jest to moment, który da potwierdzenie czy wyznaczona linia będzie miała znaczenie (potwierdzenie linii oznaczone jak (2) na wykresie). Potwierdzenie mocnego charakteru ograniczenia, pozwala na zajęcie krótkiej pozycji. Każda kolejna fala, która powróci do linii trendu, wykorzystywana jest do powiększania pozycji krótkiej (miejsca te oznaczone czerwoną strzałką), przy jednoczesnym ustalaniu coraz niżej stop lossa bądź trailing stopa.

Otwierane pozycje:

 • Wyznaczenie trendu zaznaczone kółkiem na wykresie, po czym następuje ruch spadkowy 1 i korekta do linii spadkowej, potwierdzająca trend (2).
 • Zajęcie krótkiej inicjującej pozycji na poziomie 2 (zaznaczonym na wykresie) po cenie 36.00, i 500 akcji. Stop loss na 36.20. Następnie fala spadkowa 3.
 • Korekta 4, która nie dociera do poziomu linii spadkowej, w związku z czym nie zostaje powiększona pozycja o kolejne akcje. W tym momencie kurs oscyluje w okolicy 35.00 dolarów, dając zysk 1 dolara. Fakt ten powoduje ustawienie stop loss na poziomie 35.50 (kolejna fala spadkowa numer 5).
 • Powiększenie pozycji o kolejne 500 akcji w momencie, kiedy kurs w ramach fali korekcyjnej 6 dociera do linii trendu spadkowego. Pozycja zostaje otwarta na poziomie 33.40 dolara. Całkowita wielkość otwartej pozycji wynosi 1000 akcji po średniej cenie 34.70. Stop loss ustawiony na poziomie 33.90 dolara. Kurs ponownie zniżkuję jako fala numer 7.
 • Ponowne powiększenie pozycji na poziomie fali numer 8, po cenie 32.00 – 500 akcji. Średnia cena wynosi 33.80 dolara, dla 1500 akcji. Stop loss ustawiony na 32.50.
 • W dalszej kolejności następują: fala spadkowa 9, korekta 10 (nie docierając do linii spadkowej, co nie daje sygnału powiększenia pozycji), fala spadkowa 11, korekta 12 (nie docierając do linii spadkowej, co nie daje sygnału powiększenia pozycji).
 • Sesja kończy się falą spadkowa numer 13, gdzie następuje zamknięcie pozycji, w związku z końcem sesji giełdowej, na poziomie 26.20.


Całkowity zysk z przeprowadzonej transakcji dał daytraderowi zysk wielkości:

 1. Średnia cena sprzedaży: 33.80
 2. Wielkość otwartej (łącznie) krótkiej pozycji: 1500 akcji
 3. Zamknięcie pozycji po cenie: 26.20
 4. Zysk z zamknięcia pozycji: (33.80-26.20)*1500 akcji = 11.400 dolarów.

 

 

Przykład 2. Drugim przykładem jest wykorzystanie Wave tradingu na spółce Direxion Financial Bull 3X Shares (FAS) notowanej na AMEX. W oparciu o wykres świecowy na początku sesji zostaje wyrysowany trend (cienka niebieska linia). Widać jednak, że nie następuje jego potwierdzenie, w związku z czym zostaje on przekreślony (brak potwierdzenia, ukośne czerwone kreski). Następuje wyczekiwanie na wyrysowanie się kolejnych świeczek. Sposobność pojawia się i określona zostaje nowa linia trendu (grubsza niebieska linia) oznaczona (2). Kolejne dwie świeczki potwierdzają znaczenie tej linii trendu w związku, z czym następuje otwarcie pozycji długiej (miejsce otwierania pozycji zaznaczone zielonymi strzałkami) oznaczonej na wykresie jako 2, po cenie 5.60 dolara oraz zostaje ustalony stop loss 10 centów poniżej na 5.50.

Otwierane pozycje:

 • Wyznaczenie trendu zaznaczone kółkiem na wykresie, po czym następuje ruch spadkowy 1 i korekta do linii spadkowej, potwierdzająca trend (2).>
 • Otwarcie inicjującej pozycji długiej 2 po cenie 5.60 dolara, wielkość pozycji 1000 akcji. Stop loss ustawiony na 5.50 dolara. Następuje fala wzrostowa 3.
 • Korekta wzrostu w okolice linii trendu wzrostowego. Nie następuje dotarcie bezpośrednio do tej linii, w związku z czym w punkcie 4 nie zostaje powiększona pozycja długa. Kurs w tej chwili oscyluje w okolicy 5.80 dolara, a stop loss zostaje przeniesiony na poziom 5.60 dolara.
 • Dochodzi do kolejnej fali wzrostowej 5, po czym kurs zniżkuje w postaci fali 6 do linii trendu wzrostowego. W tym momencie uzyskany zostaje ponownie sygnał kupna, w związku czym pozycja zostaje powiększona o kolejne 1000 akcji po cenie 6.00 dolarów. Całkowita wielkość pozycji wynosi w tej chwili 2000 akcji, po średniej cenie zakupu 5.80 dolara.
 • Fala wzrostowa numer 7 doprowadza kurs do ceny 6.40 dolara za akcję, po czym ponownie zniżkując dociera do linii trendu wzrostowego na poziomie 6.20 dolara. Pozycja zostaje powiększona o kolejne 1000 akcji po cenie 6.20. W tej chwili całkowita otwarta pozycja wynosi 3000 akcji po średniej cenie zakupu 5.94 dolara. Stop loss zostaje przesunięty do poziomu 6.00.
 • Kolejna dynamiczna fala wzrostowa doprowadza kurs do poziomu 7.20 dolara za akcję, skąd następuje korekta do ceny 6.50, zbliżając się tym samym do linii trendu wzrostowego. W punkcie 10 nie zostaje powiększona pozycja, ponieważ kurs nie dotarł do wsparcia.
 • Ostatni impuls wzrostowy powoduje wzrost ceny do 7.20 dolara za akcję. Zamknięcie pozycji następuje wraz z końcem sesji giełdowej, gdy cena wynosi 7.15 dolara.


Całkowity zysk z przeprowadzonej transakcji dał daytraderowi zysk wielkości:

 1. Średnia cena kupna: 5.94
 2. Wielkość otwartej (łącznie) krótkiej pozycji: 3000 akcji
 3. Zamknięcie pozycji po cenie: 7.15
 4. Zysk z zamknięcia pozycji: (7.15-5.94)*3000 akcji = 3630 dolarów.

 

 

Wszystkie wyrysowane na wykresach numery fal, powinny być przez tradera rozrysowywane w trakcie trwania sesji giełdowej, aby w pełni świadomie podejmował on decyzje o kolejnym powiększaniu pozycji i zmianie stop lossa. Zamknięcie pozycji następuje zawsze:

 • - wraz z końcem sesji giełdowej, w wypadku jeżeli kurs spółki podąża zgodnie z linią trendu
 • - w momencie kiedy kurs przebije linię trendu w kierunku przeciwnym do zajmowanej pozycji, realizowany zysk po wykorzystaniu zlecenia stop loss.

Oczywiście przykłady zaprezentowane stanowią idealne rozrysowanie ruchu spółki oraz miejsca zajmowania pozycji. Każdy powinien osobiście dostosować powyższą strategie do własnego stylu gry oraz sygnałów oczekiwanych do zawarcia transakcji.