Strategie inwestycyjne - News trading

Założenia dotyczące strategii:

  • Realizacja zysku następuje po osiągnięciu ruchu cenowego w zakresie: minimum 50 centów.
  • Minimalna wielkość otwieranej pozycji wynosi 500 akcji.
  • Stop loss ustawiony odpowiednio do potencjalnego zysku, który inwestor pragnie zrealizować, przykładowo: 10 centów dla ruchu 50 centowego, 20 centów dla ruchu 1 dolarowego

Strategia pozwala na wykorzystanie dłuższych ruchów cenowych. Dlatego też zaraz po otwarciu pozycji wykorzystuje się stop loss kroczący. Po otwarciu pozycji następuje ustawienie stop lossa na poziomie straty rzędu 10-20 centów. Kiedy pozycja zaczyna przynosić zysk należy zmienić zlecenie stop loss na trailing stop z ustawieniem takiego samego poziomu dopuszczalnej straty. Przy tego typu strategii pojawiają się często nagłe korekty, ważne więc, aby poziom, a na którym składanie jest zlecenie był w tym wypadku brany pod uwagę, co zostanie przedstawione w dalszej części na konkretnym przykładzie.

 

Strategia News trading w praktyce
Wśród codziennych informacji napływających na rynek ze spółek akcyjnych, grunt to wychwycić tę perełkę, która może przynieść inwestorowi pożądany zysk. Przykładów jest tutaj mnóstwo, poniżej kilka z nich.


Przykład 1. Suntech Power Holding Co. Ltd. 26.03.2009 przekazał na rynek informację na temat wsparcia przez rząd chiński firm zajmujących się energią odnawialną, a które ulokowane są na terenie Chin. Kurs spółki zareagował na tę informację natychmiastowo. Zamknięcie spółki nastąpiło dnia poprzedniego na poziomie 7.73 dolara. Otwarcie po podaniu informacji nastąpiło na poziomie 8.20 i od razu kontynuowało wzrost bardzo dynamicznie. Nie ma tutaj konkretnych reguł sugerujących, kiedy należy otworzyć pozycję. Inwestorzy w takich sytuacjach tracą nieraz poczucie racjonalności próbując otworzyć pozycję jak najszybciej. W takiej chwili warto jednak czekać na moment zawahania, bądź sytuację, w której spóźnieni inwestorzy do końca analizują informację, która napłynęła na rynek. Zwykle taka chwila nie trwa długo, ale na wykresie widoczna jest pod postacią kilkuminutowej konsolidacji, po której następują dalsze, niezwykle dynamiczne ruchy. Ważny jest także wolumen, na jakim tak duże ruchy następują. Na poniższym wykresie zaznaczono poziom wejścia: ruch z poziomu 8.20 do 9.00 dolarów nastąpił na średniej wielkości wolumenie. Następnie przez blisko 5 minut trwała konsolidacja w zakresie kilku centów. Był to moment, kiedy część inwestorów zadowolona realizowała zysk, a kolejni przygotowywali się dopiero do zakupów. Była to zarazem najlepsza okazja dla daytradera na otwarcie pozycji. Składały się na to dwa czynniki: konsolidacja zwiastująca kontynuację ruchu oraz mocno zwiększający się wolumen obrotu.

Otwarcie pozycji nastąpiło w momencie, kiedy kurs wybił się z konsolidacji, czyli gry kurs dotarł do 9.10. Wielkość otwartej pozycji wynosiła 1000 akcji. Stop loss ustawiono na 8.90. W myśl zasady „pozwól swoim zyskom rosnąć”, pozycja była stale trzymana. Kurs w tym czasie mocno zwyżkował dochodząc do 10.89 dolara za akcję, po czym następuje zmiana trendu. Ważne jest, aby uchwycić ten moment, odpowiednio realizując zysk. W poniższym przypadku realizacja nastąpiła, gdy kurs dotarł do 10.50 dolara, dając łączny zysk: 140 * 10 dolarów = 1400 dolarów.

 

 

Strategia News trading nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy otworzyć oraz po jakim ruchu zamknąć pozycję. Ważne jest tutaj doświadczenie inwestora, dlatego też ta metoda (strategia) polecana jest dla bardziej doświadczonych graczy, którzy posiadają pewne wyczucie runku. Na wykresie zauważyć można, że w dalszej części dnia kurs nadal kontynuował wzrost. To fakt, jednak w tym samym czasie trader korzystając z tej strategii grania, miał bardzo wiele kolejnych okazji inwestycyjnych na spółkach, dla których pojawiały się kolejne informacje mogące przynieść dalsze zyski. Dynamiczny ruch w pierwszej części sesji, z której skorzystał inwestor, jest charakterystyczny właśnie dla tej strategii. W drugiej części sesji, mimo kontynuacji wzrostów, odnaleźć się mogli już inwestorzy stosujący strategię Scalpingu (zaznaczony poziom na wykresie), a w dalszej kolejności Momentum traderzy.

Przykład 2. Za przykład negatywnej informacji, która napłynęła na rynek, może posłużyć sytuacja, jaka miała miejsce w przypadku spółki Constellation Energy Group (CEG) notowanej na NYSE. 17.12.2008 spółka poinformowała o przesunięciu w czasie zaproponowanego wcześniej mergera ze spółką MidAmerican Energy Holdings. Informacja ta doprowadziła jeszcze tego samego dnia do spadku z ceny akcji z 30 dolarów do poziomu 23.

Zaraz po rozpoczęciu sesji, kurs zgodnie z trendem rósł. Nagle pojawiła się informacja, która doprowadziła do rozpoczęcia spadków przy dużym wolumenie. Kurs szybko dotarł do poziomu, który stanowił przy wzroście chwilowy poziom konsolidacji. Przebicie tego poziomu jest dla News tradera sygnałem otwarcia pozycji krótkiej – 29.35 dolara (wielkość pozycji 1000 akcji). Po wejściu w pozycję kurs kontynuował spadek, docierając do poziomu 27.40, gdzie nastąpiło odwrócenie trendu. Mocna korekta wzrostowa przy zdecydowanym zmniejszeniu wolumenu, oznaczała koniec reakcji na news, a więc oznaczał także sygnał do zamknięcia pozycji. Realizacja zysku nastąpiła przy kursie 28.00, co dało traderowi zysk: 135 * 10 dolarów = 1350 dolarów.

Tak jak w przypadku wcześniej opisanej spółki STP, także i tutaj widoczne są pewne zmiany zachodzące w trakcie sesji. Prawdą jest, że gdyby News trader przytrzymał pozycję, to na koniec sesji zrealizowałby zdecydowanie większy zysk. Jednak jak przy STP tak i tutaj, zmienność nagle zmalała, obrót także, co oznaczało sygnał zamknięcia dla strategii News trading. Dalsze zachowanie spółki przysporzyło natomiast okazji inwestycyjnych dla m.in. Momentum traderów. Warto zauważyć, że w trakcie sesji na jednej spółce handlują inwestorzy realizujący odmienne strategie. Z czasem, gdy wzrasta doświadczenie, pozwala to lepiej rozumieć pewne ruchy kursu, na które wpływają emocje i osobowości różnego typu traderów.