Strategie inwestycyjne - Trend following

Założenia dotyczące strategii:

  • Realizacja zysku następuje po osiągnięciu ruchu cenowego w zakresie: w zależności od interwału na jakim obserwujemy trend.
  • Minimalna wielkość otwieranej pozycji wynosi 100 akcji.
  • Stop loss ustawiony odpowiednio do potencjalnego zysku, który inwestor pragnie zrealizować: 2 centy dla ruchu 5-10 centowego; 4/5 centów dla ruchu 10-25 centowego; 10/20 centów dla ruchu 50 centowego itd.

Strategia Trend following jest najszerszą z zaprezentowanych w pracy i zawiera w sobie wiele innych metod opartych na realizacji częściowych zakresów ruchu. W zależności od sygnału trendu w terminach: krótkim, średnim i długim, można zastosować szeroką gamę strategii, z których każda dopasowywana jest odpowiednio do danego rodzaju spółki i występującego na niej okresowo ruchu. Zgodnie z powiedzeniem „trend is your friend” ruch powinien być jak najdłuższy, a realizacja zysku nastąpić, kiedy zmienia się sygnał (kierunek) na rynku.

 

Strategia Trend following w praktyce
Strategia, której wykorzystanie charakterystyczne jest w przypadku spółek, na których wykrystalizował się określony trend, któremu trader podporządkowuje swoje decyzje inwestycyjne. Zwykle po określeniu linii trendu (czy to wzrostowego dla pozycji długich, czy spadkowego dla pozycji krótkich), trader czeka na ponowne dotarcie do linii trendu, gdzie otwiera pozycje, oczekując na kontynuację ruchu zgodnego z zapoczątkowanym trendem.


Przykład 1. Helix Energy Solution Group (HLX) notowana na New York Stock Exchange może posłużyć jako przykład spółki, na której przedstawiona została strategia Trend following. Po zapoczątkowanym w pierwszej połowie sesji trendzie wzrostowym inwestor wyrysowuje linię trendu wzrostowego (linia niebieska), oczekując na ponowne dotarcie kursu do tejże linii, gdzie nastąpi otwarcie pozycji długiej, zgodnej z sesyjnym ruchem na spółce. Następuje otwarcie pozycji długiej po cenie 6.55 dolara za akcje. Wielkość zarządzanej pozycji wynosi 1000 akcji, natomiast stop loss ustawiony 10 centów poniżej po cenie 6.45 dolara. Kurs spółki kontynuuje zwyżkę, a po godzinie 19.00 następuje jej dynamiczne przyspieszenie, co pozwala daytraderowi wyrysować przyspieszoną linię trendu wzrostowego (kolor brązowy), która tym samym staje się jego głównym poziomem odniesienia, do zamknięcie pozycji. W końcówce sesji kurs dociera blisko ceny 8.00 dolara za akcję. W tej chwili inwestor realizuje już zysk rzędu 1.45 dolara ruchu dla 1000 akcji. Dlatego też ustanowiony zostaję stop loss 40 centów niżej na poziomie 7.60 dolara. Kurs spółki testuje przyspieszoną linię trendu wzrostowego, doprowadzając do jej przebicia dołem. Jest to tym samym sygnał zamknięcia pozycji, które ma miejsce w momencie gdy kurs spada do 7.60 dolara. Inwestor jednosesyjny zrealizował tym samym zysk:
(7.60-6.55)* 1000 akcji = 1050 dolarów.

 Przykład 2. Kurs akcji Credit Suisse Group (CS) notowany na NYSE jest drugim przykładem, mogącej obrazować wykorzystanie strategii Trend following w praktyce. Fakt, iż spółka ta w trakcie sesji ma zasięg ruchu wynoszący nawet kilka dolarów, pozwala wielokrotnie wykorzystywać opisywaną metodę. Na przedstawionym poniżej przykładzie, kurs spółki otworzył się z luką wzrostową, sugerującą przygotowanie kursu pod trend wzrostowy w trakcie sesji. Pozwoliło to na wyrysowanie po pierwszej godzinie handlu linii trendu wzrostowego (linia niebieska).
Inwestor po tym czasie założył, iż kolejne podejście do tejże linii będzie skutkowało otwarciem długiej pozycji. Przed godziną 17 kurs dotarł ponownie do linii trendu wzrostowego, co wiązało się z kupnem 1000 akcji po cenie 32.05. Stop loss został natychmiast ustawiony 20 centów poniżej na poziomie 31.85 dolara. W dalszej części sesji kurs zwyżkował, nie zbliżając się zbytnio do linii trendu wzrostowego. Dopiero w końcówce sesji, kurs zbliżył się do linii wzrostowej (miejsca zaznaczone czerwonymi okręgami).


Biorąc pod uwagę silny wzrost, który w danej chwili realizował już inwestor, za każdym razem gdy kurs w tych 3 miejscach zbliżał się do linii trendu, zmieniany był poziom stop loss (utrzymywał się on 30 centów poniżej linii trendu wzrostowego, gdzie w razie jej przełamania nastąpiłoby zamknięcie pozycji). Pozycja została zamknięcie po cenie 33.75 wraz z końcem sesji giełdowej, gdyż do tego czasu linia trendu wzrostowego nie została złamana, a więc inwestor kierował się zasadą „pozwól swoim zyskom rosnąć”.
Zrealizowany zysk z przeprowadzonej transakcji wyniósł:
(33.75-32.05)* 1000 = 1700 dolarów.