Strategie inwestycyjne - Scalping

Założenia dotyczące strategii:

- Realizacja zysku następuje po osiągnięciu ruchu cenowego w zakresie 5-25 centów.
- Minimalna wielkość otwieranej pozycji wynosi 1000 akcji.
- Stop loss ustawiony odpowiednio do potencjalnego zysku, który inwestor pragnie zrealizować: 2 centy dla ruchu 5-10 centowego, 4/5 centów dla ruchu 10-25 centowego

W momencie, kiedy trader posiada niezrealizowany jeszcze zysk, którego nie chciałby stracić, może ustawić zlecenie trailing stop . W takim przypadku warto ustawić zlecenie trailing stop w momencie, kiedy zysk przekracza już 10-15 centowy zakres ruchu. W takim wypadku rozwiązaniem jest ustawienie 4-5 centowego trailing stopa, który zostanie aktywowany w sytuacji, kiedy kurs spadnie np. 10 centowego zysku na 6 centów. Zlecenie to daje możliwość kontynuacji ruchu przynoszącego zysk przy jednoczesnej ochronie wypracowanego już profitu.

Strategia Scalpingu w praktyce

Studiując wykresy różnorakich spółek, wyszukaj tych, gdzie ruchy w trakcie sesji oraz zasięg spełniają założenia strategii. To nie muszą być ruchy utrzymujące się na spółce przez pół roku czy rok. Szukaj obecnie panującego trendu, pod który chociaż, na krótki czas będziesz miał możliwość "podpięcia się". Do wyszukania spółek mogą pomóc Ci stock screenery dostępne np. na stronie http://finance.google.com lub http://finance.yahoo.com.

Poniższe założenia wynikają ze stałej obserwacji spółki, dlatego też mogłem sobie pozwolić i nie czekać na rozrysowanie: kanału w którym spółka się porusza i w ten sposób wyrysowania linii, mogących pomóc.

Przykład 1. Poniżej przedstawiam wykorzystanie strategii na spółce DNP z NYSE. Historyczne sprawdzenie wahań dziennych spółki (ang. average true range) informuje, iż spółka porusza się w zakresie 10-25 centów w ciągu dnia. Takie stabilnie ruchy pozwalają wykorzystać strategię Scalpingu. Na wykresie zaznaczona czarną kreską linia trendu wzrostowego na spółce. Za każdym razem, gdy kurs docierał do tej linii, pojawiały się duże zlecenia kupna, to natomiast doprowadzało do wzrostu ceny przy zwiększonych obrotach, co zaznaczono na wykresie. Miejsca oznaczone zielonymi strzałkami określają poziom otwarcia pozycji długiej. Stała obserwacja spółki pozwalała wywnioskować, iż zwykle ruch kończy się w okolicach maksimum z poprzedniej sesji. Te właśnie poziomy traktowane są jako poziom wyjścia i zostały oznaczone czerwoną strzałką.

 

 

Take profit oraz Stop Loss zakładane w przykładzie:

  1. Przyjęto sygnał wejścia po cenie 6.74, zaplanowano wyjście na poziomie 6.96. Zakładany zysk dla pozycji długiej o wielkości 1500 akcji: 330 dolarów. Ustawienie stop lossa na poziomie 5 centów poniżej poziomu wejścia: 6.69. Kurs nie dotarł do zakładanego poziomu, w związku z czym zamknięcie nastąpiło po pojawieniu się sygnału zmiany trendu na poziomie 6.80. Zamknięcie nastąpiło więc z zyskiem w ruchu 6 centów: 6* 15 dolarów = 90 dolarów.
  2. Przyjęto sygnał wejścia po cenie 6.80, zaplanowano wyjście na poziomie 6.98. Zakładany zysk dla pozycji długiej o wielkości 1500 akcji: 270 dolarów. Stop loss na poziomie 5 centów poniżej poziomu wejścia: 6.75. Po dotarciu kursu do zakładanego poziomu nastąpiła realizacja zysku w wysokości: 270 dolarów.
  3. Przyjęto sygnał wejścia po cenie 6.86, zaplanowano wyjście na poziomie 7.07. Zakładany zysk dla pozycji długiej o wielkości 1500 akcji: 315 dolarów. Stop loss na poziomie 5 centów poniżej poziomu wejścia: 6.81. Po dotarciu kursu do zakładanego poziomu nastąpiła realizacja zysku w wysokości 315 dolarów.


Podsumowanie: Strategia ta została wykorzystana trzy razy w ciągu sześciu następujących po sobie sesji giełdowych. Porównując należy zysk, jaki w tym samym czasie mógł zrealizować inwestor pozycyjny gdyby udało mu się otworzyć pozycję na przysłowiowym dołku, a wyjść na przysłowiowej górce. Zakładana wielkość pozycji 1500 akcji: wejście po 6.74, zamknięcie pozycji po 7.07. Zrealizowany zysk: 495 dolarów. W tym samym czasie inwestor jednosesyjny zawarł 6 transakcji, które dały mu łączny zysk: 675 dolarów.

 

Przykład 2. Kolejnym przykładem wykorzystania Scalpingu są ruchy zachodzące na spółce Templeton Global Income Fund (GIM) notowanej na NYSE. Spółka ma średni zakres dziennego ruchu w okolicach 15-20 centów. Na przedstawionym przykładzie widać, iż w rejonach 7.34-7.35 utworzył się poziom wsparcia, z którego następowały wybicia 15-20 centowe. Dojście do poziomu 7.34 dawało sygnał otwarcia pozycji, którego zamknięcie następowało po minimalnym ruchu 10 centów, bądź wraz z końcem sesji giełdowej. Stop loss każdorazowo ustawiany na poziomie 7.30. Wielkość otwieranej pozycji 2000 akcji.

 

 

Take profit oraz Stop Loss zakładane w przykładzie:

  1. Przyjęto sygnał wejścia po cenie 7.34, zaplanowano sygnał wyjścia wraz z końcem sesji na poziomie 7.50. Wielkość otwieranej pozycji 2000 akcji. Nie został zrealizowany scenariusz wybicie powyżej poziomu 7.50, w związku z czym zamknięcie pozycji nastąpiło na poziomie 7.45 wraz z końcem sesji. Ruch ten dał zysk rzędu: 11 * 20 dolarów = 220 dolarów.
  2. Przyjęto sygnał wejścia po cenie 7.34, zaplanowano sygnał wyjścia również na poziomie 7.50, jednak zamknięcie pozycji nastąpiło na zamknięcie sesji giełdowej na poziomie 7.39. Z zakładanego ruchu cenowego 16 centowego, udało się inwestorowi zrealizować zysk jedynie 5 centów wielkością 2000 akcji, co dało łączny zysk: 5 * 20 dolarów = 100 dolarów.
  3. Przyjęto sygnał wejścia po cenie 7.34, zaplanowano sygnał wyjścia jak wcześniej na poziomie 7.50. Kurs do końca sesji nie dociera do poziomu wyjścia, w związku z czym zysk na koniec sesji zostaje zrealizowany na poziomie 7.40. Daje to łącznie w ruchu 6 centowym: 6 * 20 dolarów = 120 dolarów.
  4. Sygnał wejścia po 7.34, sygnał wyjścia także na poziomie 7.50. Jego realizacja następuje jednak wraz z końcem sesji co pozwala uzyskać ruch rzędu 12 centów (take profit na 7.46), co stanowi zysk: 12 * 20 dolarów = 240 dolarów

Podsumowanie: Inwestor pozycyjny w trakcie przedstawionych powyżej 7 sesji giełdowych otwierający pozycję na poziomie 7.34, a zamykając na najwyższym poziomie 7.60 (wielkość 2000 akcji) uzyskałby łączny zysk wielkości 520 dolarów. Trzeba pamiętać, że zakładano, iż trafi on w przysłowiowy dołek, a wyjdzie na przysłowiowej górce. W tym samym czasie inwestor jednosesyjny przeprowadzając 8 transakcji (po 4 transakcje wejścia i wyjścia z pozycji) realizuje zysk 680 dolarów.