The Wall Street Journal

images

Nazwa: The Wall Street Journal
Forma: wydanie tradycyjne / wydanie elektroniczne
Cena: 1,99$ (elektroniczne); 2,29$ (tradycyjne) / tygodniowo
Rodzaj: dziennik
Inne: magazyn anglojęzyczny
Strona www: www.wsj.com
Kontakt: poprzez stronę.

 

Amerykański dziennik, mający swoje edycje również w Europie oraz Azji. Zawiera informacje bieznesowe oraz finansowe potrzebne inwestorom.