Strategie inwestycyjne - Spread trading

Założenia dotyczące strategii:

  • Realizacja zysku następuje po osiągnięciu ruchu cenowego w zakresie od dziesiętnych cześci centa do kilku centów bądź od kilku/kilkudziesięciu centów do wielu dolarów
  • Minimalna wielkość otwieranej pozycji wynosi 100 akcji.
  • Stop loss ustawiony odpowiednio do potencjalnego zysku, który inwestor pragnie zrealizować. Strategia ta nie pozwala dokładnie ustalić poziomu stop loss, gdyż zwykle inwestycja następuje na spółkach o małym obrocie, gdzie zlecenia znajdują się nieraz bardzo daleko od siebie oddalone. Ważne jest więc aby dopasować poziom możliwego zysku do ryzyka jakie niesie ze sobą otwarcie pozycji. Wszystko zależne jest tutaj od sytuacji, jaka kształtuje się na poziomie drugim ceny. Dlatego też przykłady wykorzystania strategii Spread trading zostaną zaprezentowane wraz z opisem sytuacji na Level Two.

Czytaj więcej: Strategie inwestycyjne - Spread trading

Strategie inwestycyjne - Shaving

Założenia dotyczące strategii:

  • Realizacja zysku następuje po osiągnięciu ruchu cenowego w zakresie: od dziesiętnych cześci centa do kilku centów.
  • Minimalna wielkość otwieranej pozycji wynosi 1000 akcji.
  • Stop loss ustawiony odpowiednio do potencjalnego zysku, który inwestor pragnie zrealizować:
    • w przypadku realizacji części dziesiętnych centa, zamknięcie pozycji powinno nastąpić po ruchu nie większym niż 1 cent
    • w przypadku shavingu o poziomie zysku większym niż 1 cent zakres zamknięcia ze stratą nie powinien być większy niż stosunek 1:1 do zakładanego zysku

W powyższej metodzie nie ma sensu stosować stop lossa kroczącego, gdyż trader w tego typu spółkach wchodzi i wychodzi z pozycji co kilka sekund. Dlatego też sam, ręcznie, zamyka pozycje wykazujące stratę, a z zyskownych wychodzi poprzez złożenie przeciwstawnego zlecenia.

Czytaj więcej: Strategie inwestycyjne - Shaving

Metody inwestycyjne - Credit trading

Metoda zupełnie nierealna do wykorzystania zarówno na polskich jak i europejskich rynkach (chociaż na giełdach Euronext czy Milanu jest już coraz bliżej). Następuje tutaj zakup i sprzedaż akcji po dokładnie tej samej cenie otrzymując za to kredyt od giełdy, w ramach dawania płynności na rynek. Giełdy amerykańskie cechuje duża konkurencyjność, które została opisana w rozdziale pierwszym, gdzie opisane zostały systemy ECN. Handel taki jest najbardziej korzystny w przypadku spółek posiadających bardzo mały zakres dziennych wahań, a przy okazji mających duży wolumen obrotów. Biorąc pod uwagę zyski wynikające z otrzymywania kredytu na 1000 akcji, zwykle otwierane pozycję są bardzo duże – rzędu dziesiątek tysięcy akcji. Ryzyko w tym wypadku jest zdecydowanie większe niż możliwy zysk. Dlatego też do tego rodzaju handlu stosowane są spółki praktycznie nie ruszające się w ciągu sesji, mające swój stały poziom ceny, zmieniający się niezwykle rzadko.

Czytaj więcej: Metody inwestycyjne - Credit trading

Metody inwestycyjne - Spread trading

Bardzo ciekawa, wymagająca obserwacji oraz skupienia metoda inwestycyjna, której celem jest znalezienie spółek mających duży spread, czyli różnicę między ceną kupna bid, a ceną sprzedaży offer. Często spread sięga od kilku do kilkudziesięciu centów w związku, z czym umożliwia zrealizowanie większego zysku przy zachowaniu relatywnie niskiego ryzyka. Spółki tego typu zwykle mają małą płynność w ciągu dnia, dlatego też metoda ta wymaga cierpliwości - zamknięcie pozycji nastąpić może nagle przy zwiększonym obrocie. Wymaga to od inwestora natychmiastowej reakcji oraz ustawienia zlecenia zamykającego pozycję po stronie przeciwnej w krótkim odstępie czasu, ustalając najlepszą cenę bid/offer w zależności od tego, czy to pozycja krótka czy długa. Jeżeli spółka posiada większy spread – minimalnie kilkunastocentowy - istnieje możliwość wykorzystania tzw. ciemnych książek , które przeszukują ukryte zlecenia w spreadzie, tym samym pozwalając wyjść z zyskiem nieco szybciej, ale jednocześnie realizując mniejszy niż zakładany profit.

Czytaj więcej: Metody inwestycyjne - Spread trading

Metody inwestycyjne - Shaving

Metoda wykorzystywana głównie dla spółek, których kurs giełdowy znajduje się poniżej jedego dolara, charakteryzujących się bardzo dużą płynnością zapewniającą niskie ryzyko inwestycyjne oraz szybką możliwość zamknięcia stratnej pozycji. Specyfika tego typu metody inwestycyjnej sprawdza się jedynie w przypadku inwestorów, którzy zatrudnieni są przez firmy brokerskie, otrzymujące dodatkowe profity za dawanie płynności na giełdzie lub posiadające zdecydowanie mniejsze opłaty i prowizje . Metoda ta wykorzystuje realizowanie zysku mniejszego niż 1 centowy ruch ceny. W ciągu jednej sesji trader jest w stanie zrobić kilkaset takich transakcji, otwierając pozycję rzędu kilku tysięcy akcji . Shaving wymaga skupienia, dobrego refleksu oraz szybkości u tradera. Związane jest to z wykorzystywaniem przez shaverów głównie wykresów o interwale 1 lub 5 minutowych, gdyż transakcje często nie trwają dłużej niż kilka sekund. Biorąc pod uwagę zyski, jakie generuje ta metoda, zamykanie strat powinno następować równie szybko. Ale w tym przypadku możliwe jest zamknięcie pozycji wskaźniku ryzyko/zysk nawet jeden do jednego.

Czytaj więcej: Metody inwestycyjne - Shaving