Strategie inwestycyjne - Scalping

Założenia dotyczące strategii:

- Realizacja zysku następuje po osiągnięciu ruchu cenowego w zakresie 5-25 centów.
- Minimalna wielkość otwieranej pozycji wynosi 1000 akcji.
- Stop loss ustawiony odpowiednio do potencjalnego zysku, który inwestor pragnie zrealizować: 2 centy dla ruchu 5-10 centowego, 4/5 centów dla ruchu 10-25 centowego

W momencie, kiedy trader posiada niezrealizowany jeszcze zysk, którego nie chciałby stracić, może ustawić zlecenie trailing stop . W takim przypadku warto ustawić zlecenie trailing stop w momencie, kiedy zysk przekracza już 10-15 centowy zakres ruchu. W takim wypadku rozwiązaniem jest ustawienie 4-5 centowego trailing stopa, który zostanie aktywowany w sytuacji, kiedy kurs spadnie np. 10 centowego zysku na 6 centów. Zlecenie to daje możliwość kontynuacji ruchu przynoszącego zysk przy jednoczesnej ochronie wypracowanego już profitu.

Czytaj więcej: Strategie inwestycyjne - Scalping

Strategie inwestycyjne - Momentum trading

Założenia dotyczące strategii:

 • Realizacja zysku następuje po osiągnięciu ruchu cenowego w zakresie: minimum 30 centów
 • Minimalna wielkość otwieranej pozycji wynosi 1000 akcji
 • Stop loss ustawiony odpowiednio do potencjalnego zysku, który inwestor pragnie zrealizować 10 centów dla ruchu 50 centowego, 20 centów dla ruchu 1 dolarowego


Strategia wykorzystuje możliwość ustanowienia stop lossa kroczącego. Tutaj taktyka jego ustalania wygląda analogicznie jak w przypadku strategii News trading z tą jednak różnicą, że po rezygnacji z przyjętej strategii ustawia się automatyczny stop loss dla potencjalnego przypadku, gdy formacja ulegnie zanegowaniu. Natomiast zaraz po wybiciu kursu, w przypadku niezrealizowanego zysku ustalany jest trailing stop.

Generalnie jest to strategia dla cierpliwych traderów, potrafiących skupić się i wyczekać nawet kilka godzin w celu zajęcia odpowiedniej pozycji.

Czytaj więcej: Strategie inwestycyjne - Momentum trading

Strategie inwestycyjne - Trend following

Założenia dotyczące strategii:

 • Realizacja zysku następuje po osiągnięciu ruchu cenowego w zakresie: w zależności od interwału na jakim obserwujemy trend.
 • Minimalna wielkość otwieranej pozycji wynosi 100 akcji.
 • Stop loss ustawiony odpowiednio do potencjalnego zysku, który inwestor pragnie zrealizować: 2 centy dla ruchu 5-10 centowego; 4/5 centów dla ruchu 10-25 centowego; 10/20 centów dla ruchu 50 centowego itd.

Strategia Trend following jest najszerszą z zaprezentowanych w pracy i zawiera w sobie wiele innych metod opartych na realizacji częściowych zakresów ruchu. W zależności od sygnału trendu w terminach: krótkim, średnim i długim, można zastosować szeroką gamę strategii, z których każda dopasowywana jest odpowiednio do danego rodzaju spółki i występującego na niej okresowo ruchu. Zgodnie z powiedzeniem „trend is your friend” ruch powinien być jak najdłuższy, a realizacja zysku nastąpić, kiedy zmienia się sygnał (kierunek) na rynku.

Czytaj więcej: Strategie inwestycyjne - Trend following

Strategie inwestycyjne - Wave trading

Założenia dotyczące strategii:

 • Realizacja zysku następuje po osiągnięciu ruchu cenowego w zakresie: od kilkudziesięciu centów do kilku/kilkunastu dolarów ruchu.
 • Minimalna wielkość otwieranej pozycji wynosi 500 akcji.
 • Stop loss ustawiony odpowiednio do potencjalnego zysku, który inwestor pragnie zrealizować 20 centów dla ruchu 50 centowego, zaś w przypadku gdy zysk sięga ruchu liczonego w dolarach - stop loss zwiększony do 50 centów bądź jednego dolara

Dla strategii Wave trading (dotyczącej ruchów falowych), charakterystyczne są korekty, których wahania mieszczą się zwykle w pewnej normie. Zakłada ona ustawienie stop lossa zaraz po otwarciu pozycji, przy czym w przypadku, gdy osiągany jest zysk, należy złożyć zlecenie stopa kroczącego, który powinien znajdować się za każdym razem nieco poniżej początkowo zakładanej korekty. W razie załamania fali i zmiany trendu, stop loss powinien być automatycznie aktywowany.

Czytaj więcej: Strategie inwestycyjne - Wave trading

Strategie inwestycyjne - News trading

Założenia dotyczące strategii:

 • Realizacja zysku następuje po osiągnięciu ruchu cenowego w zakresie: minimum 50 centów.
 • Minimalna wielkość otwieranej pozycji wynosi 500 akcji.
 • Stop loss ustawiony odpowiednio do potencjalnego zysku, który inwestor pragnie zrealizować, przykładowo: 10 centów dla ruchu 50 centowego, 20 centów dla ruchu 1 dolarowego

Strategia pozwala na wykorzystanie dłuższych ruchów cenowych. Dlatego też zaraz po otwarciu pozycji wykorzystuje się stop loss kroczący. Po otwarciu pozycji następuje ustawienie stop lossa na poziomie straty rzędu 10-20 centów. Kiedy pozycja zaczyna przynosić zysk należy zmienić zlecenie stop loss na trailing stop z ustawieniem takiego samego poziomu dopuszczalnej straty. Przy tego typu strategii pojawiają się często nagłe korekty, ważne więc, aby poziom, a na którym składanie jest zlecenie był w tym wypadku brany pod uwagę, co zostanie przedstawione w dalszej części na konkretnym przykładzie.

Czytaj więcej: Strategie inwestycyjne - News trading