Short Selling - regulacje

W lutym 2010 roku, SEC wprowadził regulację Short Sale Rule - RULE 201, dotyczącą otwierania krótkich pozycji na spółkach. Warto przybliżyć tą regulację, szczególnie dla osób które dopiero rozpoczynają trading na giełdach amerykańskich.

Regulacja ta dotczy spółek, które w danym dniu sesyjnym odnotowały spadek 10% lub więcej w stosunku do ceny zamknięcia z poprzedniego dnia sesyjnego. W przypadku gdy spółka odnotuję powyżej opisany spadek, nie będzie możliwe otwarcie pozycji krótkiej po lub poniżej najlepszej ceny bid/offer.

Przeanalizujmy pierwszy przykład:

 1. Spółka w poniedziałek zamyka się po cenie 10.00$
 2. Kolejnego dnia sesyjnego odnotowuje 10% spadek - dochodząc do ceny 9$.
 3. Co się dzieje:
  • włącza się SSR - Short Sale Restriction
  • możliwe jest otwarcie pozycji krótkiej tylko poprzez dodanie płynności na rynek (adding liquidity); czyli możemy ustawić zlecenie z limitem, które będzie oczekiwać na wypełnienie
  • jest to w taki wypadku jedyny sposób otwarcia pozycji krótkiej
 4. Po aktywacji SSR reguła ta działa do końca dnia sesyjnego oraz w dniu następnym.
 5. Jeżeli w dniu następnym spółka ponownie odnotuje 10% spadek, regulacja będzie działać w kolejnym dniu.

Jeżeli spółka podczas handlu przedsesyjnego, w pre markecie, notowana jest poniżej 10% lub więcej od ceny z dnia poprzedniego, możliwe jest w pre markecie otwieranie pozycji krótkich. SSR aktywowany dopiero będzie od 15:30 w momencie otwarcia regularnej sesji giełdowej.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami regulacji odsyłam do oficjalnej strony - SEC Rule 201.