8 prostych reguł - błędy tradera

Poniżej lista 8 prostych reguł, których przestrzeganie powinno być obowiązkiem tradera:

  1. Brak założeń dotyczących wielkości możliwej straty na pozycji.
  2. Nierealizowanie strat, na zakładanym poziomie - nawet przy założeniu, że potencjał ruchu uległ zmianie.
  3. Upartość w swoich przekonaniach dotyczących możliwego ruchu na rynku. Można to określić również stwierdzeniem: "To ja mam rację, a rynek się myli". Gracz ma przeświadczenie, że to on kontroluje rynek.
  4. Revenge-trading - czyli próba odkucia się po nieudanych transakcjach. Najczęście trader pragnie szybko odrobić stratę na tych instrumentach, które uprzednio wygenerowały stratę.
  5. Brak realizacji zysku lub brak chęci odwrócenia pozycji, nawet w momencie gdy wszystkie czynniki (dane makro, rynek) dają jasny sygnał do zmiany sentymentu na rynku.
  6. Nieprzestrzeganie własnych zasad, w tym szczególnie zasad i sygnałów wynikających z własnego systemu gry.
  7. Oczekiwanie na otwarcie pozycji wynikające z sygnału systemu lub intuicji, jednak w momencie gdy kurs dociera do ustalonego przez nas poziomu - trader z powodu emocji czy nerwów nie potrafi realizować wcześniejszych założeń.
  8. Niewykorzystanie tego co mówi nam przeczucie i intuicja.