Twój 'Trading Plan'

imagesJedną z najważniejszych zasad w inwestycjach, czy to jednosesyjnych czy długoterminowych, jest konsekwencja w działaniu. Konsekwencja w działalniu bezpośrednio wiąże się z przestrzeganiem wszelkich założeń, które zostały zawarte w indywidualnie przygotowanym Trading Planie.

Trading Plan - czyli Twój własny plan tradingowy w którym zawarte są wszelkie informacje odnośnie zarządzania pozycją, zarządzania ryzykiem, aspektów emocjonalnych i psychologicznych. Przygotowany plan powinien możliwie w pełni odpowiadać wszelkim założeniom, które posiadasz w trakcie inwestycji giełdowych. Powinien on być w miarę prosty oraz przejrzysty, skupiać się zarówno na sytuacjach kiedy po otwarciu pozycji wszystko przebiega zgodnie z Twoją myślą, ale również dotyczyć sytuacji odwrotnych. Obejmując przy okazji zmiany Twojego nastawienia psychicznego, wpływu emocji na podejmowane decyzje.

Dlatego też w planie muszą zostać zawarte informacje dotyczące:

 • Strategii tradingowej - wyszukiwanie spółek, poziomy wejścia/wyjścia z pozycji, przygotowanie się do sesji itp.
 • Zarządzania ryzykiem / pozycją - wielkość otwieranej pozycji, wartość otwieranej pozycji, sposób zamykania pozycji itp.
 • Nastawienia psychicznego oraz emocjonalnego podczas tradingu, ale i wpływu życia osobistego na przeprowadzane transakcje

Odpowiednie przygotowanie Trading Planu powinieneś zacząć od odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań, posegregowanych w 3 główne grupy (wymienione powyżej). Wszelkie odpowiedzi na pytania powinieneś spisać na karte, abyś zawsze wiedział i był świadom przyczyn niepowodzeń. Trading Plan bowiem służy głównie przygotowaniu odpowiedniego planu pod trading, którego powinieneś się trzymać aby zwiększyć prawdopodobieństwo zyskownych pozycji. Pamiętaj, że rynek jest zmienny, dlatego też co jakiś czas należy przeanalizować zawarte w planie założenia, a następnie dostosować je do zmieniającego się rynku.

Wszystkim proponuje przygotowanie Trading Planu, a następnie korzystanie z niego codziennie przed rozpoczęciem sesji giełdowej. Warto, a w zasadzie należy przeczytać swój Trading Plan szczególnie w  okresie kiedy codzienne zyski utwierdzają Cię w przekonaniu o własnej nieomylności!

NASTAWIENIE PSYCHICZNE

Warto pamiętać, iż na giełdzie próbuje bardzo wiele osób. Tylko nieliczni odnoszą sukcesy. W czym Ty jesteś lepszy od innych? Jakie cechy charakteru, osobowościowe, sprawiają, że masz potencjalnie większe szanse od innych?

 1. Czy jesteś w stanie zająć się Tradingiem i potraktować to jako główną pracę zawodową? Czy Trading będzie dla Ciebie jedynie dodatkiem, stanowił odreagowanie od życia osobistego, zawodowego?
 2. Jak zamierzasz radzić sobie ze stresem, emocjami, niepowodzeniami pojawiającymi się w trakcie inwestycji?
 3. Jak będzie wyglądać Twoje stanowisko tradingowe? Czy jesteś w stanie dostosować miejsce tradingowe aby spełniało Twoje oczekiwania?
 4. Jak dużo czasu zamierzasz poświęcić na trading: w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca itd.?
 5. Wypisz swoje dobre i złe strony skupiając się m.in. na:
  • pewności siebie / podejmowanych decyzji
  • cierpliwość
  • dyscyplina
  • umiejętności organizacyjne
  • motywacja
  • umiejętności posługiwania się komputerem / programistyczne
  • umiejętność radzenia sobie z błędami / niepowodzeniami oraz sposobem ich rozwiązywania
 6. Zadaj sobie pytanie: jakim traderem chciałbyś być za miesiąc, dwa, pół roku, rok, 2 lata, 5 lat? Pytanie nie dotyczy tutaj wielkości osiąganych zysków.

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM / ZARZĄDZANIE POZYCJAMI

Zarządzanie kapitałem jest najważniejszym aspektem w tradingu. Zarabianie pieniędzy to tak naprawdę Twój główny cel w inwestycjach giełdowych. Dlatego też powinieneś być świadom tego, że powinieneś jak najbardziej poważnie podejść do ustalenia założeń związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz wielkością pozycji które zamierzasz otwierać podczas inwestycji giełdowych.

 1. Wielkość zakładanego stop loss'a na pozycję. Czy planujesz obliczać to kwotowo/procentowo? Czy wielkość stop lossa uzależnisz od poszczególnych strategii inwestycyjnych?
 2. Jakiej wielkość pozycje zamierzasz otwierać? W jaki sposób dopasujesz wielkość zarządzanej pozycji do danego typu instrumentu?
 3. Wielkość pozycji / liczba akcji. Od jakich czynników uzależnisz wielkość otwieranej pozycji? Jaka liczbę pozycji będziesz w stanie otworzyć w danej chwili? Jaką liczbą pozycji jesteś w stanie odpowiednio zarządząć?
 4. Co zrobisz gdy zaczniesz tracić pieniądze? Sytuacja dotyczy zdarzeń, gdy zamykane pozycje (dzień po dniu) będą przynosić jedynie straty. Czy będziesz miał przygotowany plan awaryjny na taki wypadek?
 5. Jak dużo czasu możesz poświecić gdy Twoje inwestycje nie będą przynosić zysków? Jakie kroki będziesz podejmował w przypadku zakończenia sesji na stracie / zakończenia kilku dnia pod rząd na stracie / zakończenia miesiąca na stracie / kilku miesięcy bez pozytywnych wyników?
 6. Co zrobisz po zrealizowaniu kilku stratnych pozycji pod rząd? Czy planujesz chwilę odpoczynku w takim momencie? A może będziesz za wszelką cenę chciał "odegrać się" na rynku i szybko odzyskać stracone pieniądze?
 7. Jakie ograniczenia wprowadzisz co do liczby otwieranych w trakcie sesji pozycji, maksymalnego dziennego obrut?
 8. Jaki rodzaj instrumentów finansowych Cię interesuje? Jeżeli wybierzesz akcje, czy skupisz się na konkretnym typie spółek (z określonym dziennym wolumenem obrotów, zmienności, określonym przedziale cenowym)?
 9. Czy masz jasno i prezycyjne zdefiniowane momenty otwierania pozycji? Czy masz jasno określone zasady wychodzenia ze stratnych pozycji?
 10. W jaki sposób planujesz realizować zyski? W jaki sposób będziesz dobierał poziom Take Profit?
 11. Czy zamierzasz uśredniać pozycję w górę / w dół - w zależności czy posiadana już pozycja przynosi zyski bądź straty?

 

STRATEGIA TRADINGOWA

Przygotowanie odpowiedniej strategii tradingowej od początku do końca sprawia, że doskonale znasz swój styl tradingu. Dlatego też masz w nim zdefiniowane wszelkie sytuacje, które podczas inwestycji mogą mieć miejsce. Warto abyś dodatkowo zadał sobie następujące pytania:

 1. W jaki sposób zamierzasz szukać sygnałów na otwarcie pozycji? Czy planujesz grać na jednym rynku? A może będziesz przeszukiwał różne rynki finansowe, w celu znalezienia odpowiednich sygnałów na otwarcie pozycji?
 2. Czy będziesz korzystał z analizy technicznej lub analizy fundamentalnej? Jaką wiedzę z tego zakresu posiadasz?
 3. Jakie wskaźniki zamierzasz wykorzystywać w tradingu? Jakich formacji zamierzasz szukać na wykresach? Jak planujesz je wyszukiwać oraz odpowiednio dobierać do wykorzystywanej strategii tradingowej?
 4. Planujesz otwarcie pozycji w momencie gdy dany pattern dopiero się tworzy? A może gdy następuje jego potwierdzenie?
 5. Czy planujesz stworzenie odpowiedniej Watchlisty na platformie tradingowej, gdzie będziesz monitorował interesujące Cię walory? W jaki sposób będziesz dobierał instrumenty do watchlisty?
 6. Czy zamierzasz prowadzić dziennik tradingowy? Jak zamierzasz go prowadzić? Jakie dane będziesz zapisywał i analizował?
 7. Z jakich narzędzie zamierzasz korzystać podczas tradingu?
 8. Czy masz przygotowane wszelkie alternatywne rozwiązania: w momencie gdy posiadana pozycja przynosi zysk, gdy planujesz z niej wyjść z zyskiem/stratą? Gdy nagle zmienia się diametralnie sytuacja na rynku?

Powyższe pytania są bardzo ważne w procesie przygotowywania Trading Planu. Jednak tak naprawdę najważniejsze pytanie pozostawiłem na sam koniec:

Czy będziesz w stanie realizować swoje założenia? Ustalenie zasad to jedno, natomiast ich wykorzystanie w praktyce to zupełnie inna sprawa! Czy w trakcie sesji nie będziesz zmieniał wcześniej określonych zasad?

Zdjęcie: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net