Daytrading czy Swing Trading?

imagesZastanawiasz się czy warto spróbować swoich sił w tradingu. Pojawia się od razu pytanie, jaki interwał czasowy byłby dla Ciebie najbardziej odpowiedni.

W niniejszym artykule przybliże różnice dzielące daytrading (inwestycje jednosesyjne) oraz swing trading (inwestycje krótko, średni lub długoterminowe).

 

 

Na początek warto abyś odpowiedział sobie na kilka pytań:

  1. Czy trading ma być dla Ciebie głównym źródłem dochodów?
  2. Ile czasu możesz poświęcić na trading?
  3. Jaki kapitał planujesz przeznaczyć na trading?
  4. Czy cechuje Cię szybkie działanie lub raczej długi proces myślowy przed podjęciem decyzji?

Te kilka pytań stanowią podstawę do wyboru jaki rodzaj tradingu może być dla Ciebie dobry. Warto abyś poznał również największe różnice jakie dzielą inwestycje jednosesyjne, których jestem zwolennikiem, od pozostałych interwałów.

 

Czas przeznaczony na trading, analizę oraz przygotowanie do sesji

Daytrading: inwestycje jednosesyjne wymagają stałej, codziennej analizy spółek. Ten rodzaj tradingu wymaga od Ciebie skupienia się na sesji giełdowej i poświeceniu na trading zazwyczaj minimum kilku godzin dziennie. Analiza zdarzeń makro, spółek w celu wyszukania okazji tradingowych, a następnie oczekiwanie na konkretne sygnały lub grę na tzw. stocks in play w trakcie sesji giełdowej. Jeżeli wybierasz daytrading, jest to zwykle równoznaczne poświęceniu się dla tradingu jako pracy. Bardzo ciężko jest powiązać pracę na etacie z byciem daytraderem.

Swing Trading: inwestycje w dłuższym terminie w stosunku do daytradingu nie wymagają od Ciebie stałego przesiadywania przed oknem kwotowań. Analiza wejść dotycząca dłuższego terminu inwestycyjnego, daje znacznie mniej sygnałów do zawierania transakcji. A co za tym idzie więcej czasu na inne aspekty życia. Nie ma problemu aby łączyć normalną pracę z byciem inwestorem krótko, średnio czy długoterminowym.

 

Ilość transakcji

Daytrading: liczba transakcji jednosesyjnych bywa bardzo duża. Osobiście przeprowadzam od 50 do kilkuset transakcji w ciągu jednej sesji giełdowej. Większość znanych mi daytraderów przeprowadza przynajmniej kilkadziesiąc transakcji w ciągu sesji. Liczba ta w pewien sposób odzwierciedla czas jaki należy poświęcić by zająć się w pełni daytradingiem.

Swing Trading: liczba transakcji jest znacznie mniejsza. W zależności od interwału jaki wybierzesz, możliwe jest że dokonywać będziesz transakcji raz na tydzień, dwa czy nawet miesiąc.

 

Zysk z pozycji

Daytrading: biorąc pod uwagę fakt, że większość transakcji zawieranych daytradingowo dotyczy interwałów 1-30 minutowych, również zyski z poszczególnych transakcji mogą stanowić sumę składową. Jeżeli robisz w ciągu sesji 100 transakcji z czego 70 przynosi zysk na poziomie tylko kilku/kilkudziesięcu dolarów każda, zysk łączny odpowiednio rośnie. Tak naprawdę potencjał realizowanych zysków w daytradingu uzależniony jest od strategii przyjętej przez gracza. To co dla gracza długoterminowego może wydawać się niezyskowne, daytrader może wykorzystac bardzo skutecznie: np. gra pod konsolidacje itp.

Swing Trading: swing trader biorąc pod uwagę fakt, że liczba zawieranych przez niego transakcji jest mniejsza, a interwałe dłuższy oczekuje odpowiednio dużego zwrotu z ponoszonych inwestycji.

Warto porównać wykres tej samej spółki z możliwoścami jakie zauważy w niej daytrader a jakie swing trader:


images

 

W powyższym przykładzie długoterminowe wejście w okolic 4.5$ czy nawet 6$ dałoby blisko 50-100% zysk dla gracza długoterminowego. Otwierając pozycje o wielkości 1000 akcji zarobiłby 2500-4000$. Jednak pozycja otwarta byłaby przez blisko 2 miesiące. Daytrader w tym czasie miał możliwość wielokrotnego grania w kanałach, kilkukrotnie pod wybicia czy korekty w trendzie. 

 

Ryzyko w pozycjach

Daytrading: jako daytrader na bieżąco zarządzam każdą posiadaną przez siebie pozycją. Stała obserwacja notowań, zmian cenowych, tego co dzieje się na oknie kwotowań umożliwia natychmiastowe działanie  w przypadku nagłego ruchu. Wiele kont daytradingowych jest jednak lewarownych, gdy ktoś nieumiejętnie zarządza pozycjami wiąże się to z ryzykiem większej straty niż zdeponowany kapitał na koncie.

Swing Trading: swing traderzy zazwyczaj ustawiają take profit oraz stop loss w określonym zakresie % ruchu spółek, % zmiany kapitału. Z góry więc zakładają jakie jest ratio risk/reward na danej pozycji. Pojawia się tutaj jednak ryzyko związane z overnightami. Gdy poza regularnymi godzinami sesji pojawi się znaczący news może spowodować otwarcie spółki ze znaczną luką spadkowa lub wzrostową na danej spółce. Fakt ten może spowodować znaczne przekroczenie zakładanego stop lossa.

 

Analiza wyników

Daytrading: każdego dnia daytrader wie dokładnie ile zarobił lub ile stracił. Analiza jego wyników jest więc natychmiastowa. Pojawia się tutaj dodatkowy aspekt: brak nerwów które nieraz towarzyszą traderom, oczekującym na otwarcie notowań spółki dnia następnego, szczególnie gdy w nocy wydarzyło się coś znaczącego.

Swing Trading: analiza wyników możliwa jest dopiero w momencie zamknięcia pozycji z zyskiem lub stratą. Może to trwać wiele dni, tygodni czy miesięcy. Wymagana jest tutaj większa cierpliwość od gracza.

 

Kapitał oraz lewar

Daytrading: w zależności od stylu tradingowego, kapitał potrzebny daytraderowi aby na giełdach amerykańskich móc grać jako daytrader to 25k$ by otrzymać odpowiedni lewar (margin) od brokera. W przypadku gry na kontraktach CFD kapitał ten jest mniejszy. Oczywiście kapitał jakim możesz operować, w pewnym stopniu odzwierciedli możliwości zysków jakie możesz osiągnąć oraz potencjału jaki generować będzie daytrading. Alternatywa to współpraca z brokerami europejskimi lub offshore - zdecydowanie niższy poziom depozytu.

Swing Trading: biorąc pod uwagę, że będąc inwestorem średnio lub długoterminowym możesz posiadać inna pracę - poziom kapitału jaki zamierzasz wnieść na giełdę jest tylko zależny od Ciebie i Twoich możliwości finansowych.