Zakup nagrania

dte2016

 

DayTrader Event 2016

Dziękuje za dokonanie zakupu nagrań. Dostęp do nagrań otrzymasz natychmiast po ich publikacji.

Nagrania zostaną opublikowane na łamach - www.szkolatradingu.pl

Przewidywany termin publikacji: październik.