Skala wykresu

Prezentowane w programach analizujących wykresy są dwie główne skale cenowe na osi Y:

  1. Skala arytmetyczna
  2. Skala logarytmiczna

Skala arytmetyczna charakteryzuje się tym, iż prezentuje taką samą odległość pomiędzy cenami w identyczny sposób. Przekładając na zrozumiały język: na osi Y ruch pomiędzy ceną 5 a 10 będzie wyglądał tak samo jak ruch pomiędzy 55 a 60. Skala pozostanie niezmieniona, niezależnie od obecnej ceny badanego waloru.

Skala logarytmiczna mierzy ruchy cenowe w procentach. Istota analizowania wykresu jest więc zupełnie inna niż w przypadku skali arytmetycznej. Przykładowo: ruch z 5 na 10 stanowi zmianę o 100%. Na wykresie ruch (zmiana) na osi Y będzie identyczna dla zmiany z 10 na 20 czy 20 na 40.

 

Poniżej przedstawione przykłady - pierwszy wykres w skali arytmetycznej, drugi w skali logarytmicznej. Przykład oparty na tej samej spółce BAC, przy tym samym badanym czasie.

 

Jak każdy mógł w pełni zauważyć, wykresy znacząco się od siebie różnią. A to w pełni wpływa na sposób analizy i postrzegania wykresu. Pytanie jakie może nasuwać się każdemu to kiedy korzystać z jakiej skali. Odpowiedź w głównej mierze bazuje na danych historycznych, które pozwoliły wyciągnąć następujące wnioski:

  • Skala logarytmiczna ma większe zastosowanie w przypadku analizy średnio i długo terminowej
  • Skala logarytmiczna ma lepsze zastosowanie do wyznaczania linii trendu
  • Skala arytmetyczna ma swoje zastosowanie w krótkoterminowej analizie, szczególnie przy wąskim zasięgu ruchu

 

dte2016konf

daytraderevent2019

szkolatradingum